Jesteś tutaj:  Strona główna Izby Skarbowej w Lublinie  » Urzędy Skarbowe województwa lubelskiego  » US w Zamościu


Wybierz Urząd:
pl2011.eu Szybki PIT

US w Zamościu

26-02-2015 10:42:52 E-PIT w urzędach miast i gmin

Kontynuacja Porozumienia zawartego w 2014 r. przez Urząd Skarbowy w Zamościu
z  jednostkami samorządu terytorialnego  pozwala  mieszkańcom gmin nie

posiadającym dostępu do sieci internetowej  na wysyłanie zeznań rocznych 

w specjalnie do tego celu utworzonych E-punktach w miastach i gminach. 
W tym roku pomoc w rozliczeniu i przesłaniu drogą elektroniczną zeznania

o wysokości osiągniętego dochodu PIT-37 za 2014 r. oferuje  11 urzędów: Miasto

Zamość, Gmina Adamów, Gmina Grabowiec, Miasto i Gmina Krasnobród,

Gmina Łabunie, Gmina Komarów-Osada, Gmina Miączyn, Gmina Radecznica,

Gmina Skierbieszów, Gmina Stary Zamość, Gmina Sułów.
Do 30 kwietnia 2015 roku, w każde dni robocze  w wyżej wymienionych gminach jest

możliwe  przesłanie rozliczenia rocznego drogą elektroniczną. Udostępnione

jest stanowisko komputerowe, dyżur pełnią  pracownicy urzędu gminy , udzielając

instruktażu z zakresu sposobu przygotowania i przesłania dokumentów podatkowych

drogą elektroniczną.
Przypominamy, że do wypełnienia i przesłania elektronicznie rozliczenia rocznego

PIT-37 niezbędne są następujące dokumenty:
· informacje o osiągniętych w 2014 roku dochodach (dokumenty PIT-11, PIT-11A

lub PIT-40A, PIT-8C);
· informacja o wysokości osiągniętych przychodów w 2013 roku ( niezbędna

do podpisu i wysyłki deklaracji elektronicznej)
W przypadku korzystania z ulg podatkowych:
· ulgi na dzieci - numer PESEL dziecka  lub imię, nazwisko i data urodzenia;
· ulgi z tytułu użytkowania sieci internet – dokumenty potwierdzające zakup

usług internetowych.
W przypadku przekazania 1 % podatku na rzecz OPP : nr KRS organizacji
Zachęcamy mieszkańców  gmin do skorzystania z tej możliwości !