Jesteś tutaj:  Strona główna Izby Skarbowej w Lublinie  » Urzędy Skarbowe województwa lubelskiego  » US w Zamościu


Wybierz Urząd:
pl2011.eu Szybki PIT

US w Zamościu

09-12-2014 10:26:34 KASY REJESTRUJĄCE W 2015r
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zamościu informuje, iż od 1 stycznia 2015r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Finansów regulujące obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozszerzeniu ulega zbiór czynności w stosunku, do których nie mają zastosowania żadne zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników nie objętych podatkiem VAT. Na kasach fiskalnych więc , bez względu na wysokość osiągniętego obrotu, należy ewidencjonować :
  • dostawę perfum i wód toaletowych z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

  • dostawę zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych

a także świadczenie usług:

  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów ( w tym naprawy opon, ich zakładanie, bieżnikowanie i regenerowanie);

  • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;

  • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów;

  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów;

  • prawniczych z wyłączeniem usług notariuszy;

  • związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym sezonowo, oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych - katering;

  • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych


Utrata zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w przypadku kontynuacji świadczenia takich usług następuje z dniem 1 marca 2015r. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w 2015r., obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej następuje po dwóch miesiącach następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę.

Pełną treść rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2014r. pod poz. 1544.


Paragon fiskalny uzyskany przez klientów w momencie nabycia towaru czy też usługi stanowi dowód zawarcia transakcji, jest podstawą do ewentualnej reklamacji czy też do żądania wystawienia faktury.