Jesteś tutaj:  Strona główna Izby Skarbowej w Lublinie  » Urzędy Skarbowe województwa lubelskiego  » US w Białej Podlaskiej  » Kontakt

Kontakt

Adres

Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska
ul. Prosta 19

e-mail: us0602@lb.mofnet.gov.pl

 

 

 

 

mapa dojazdu

NIP

5371344860

REGON

001022877-00034

Godziny otwarcia

Dzień tygodnia Od Do
Poniedziałek 07.00 15.00
Wtorek 07.00 15.00
Środa 07.00 15.00
Czwartek 07.00 15.00
Piątek 07.00 15.00

Uwagi/godziny specjalne

Sala obsługi:

poniedziałek 730 - 1800
wtorek - piątek 730 - 1430

 

Kasa:

poniedziałek - piątek 730 - 1330 (przerwa 1030 - 1100)

 

Stanowiska ds. obsługi zaświadczeń:

poniedziałek - piątek 730 - 1430 Telefony

sekretariat Naczelnika: (83) 344-95-17
fax: (83) 344-95-91

(83) 344-95-05 - Informacja w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

 

(83) 344-95-38 - Informacja w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

 

(83) 344-95-14 - Informacja w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

 

(83) 344-95-04 - Informacja w zakresie podatku od spadków i darowizn

 

(83) 344-95-54 - Informacja w zakresie podatku VAT

 

(83) 344-95-62 - Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań (umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności)

 

(83) 344-95-28 - Informacja w zakresie egzekucji administracyjnej 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


W celu złożenia do Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie:

- bezpłatnego konta użytkownika. Konto można założyć na stronie e-PUAP

- bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub ważnego profilu zaufanego na platformie e-PUAP. Jednocześnie przypominamy, że założenie profilu zaufanego jest bezpłatne. Aby aktywować profil zaufany należy wypełnić wniosek oraz potwierdzić go w jednym z punktów potwierdzających profil zaufany.


Dokumenty w formie elektronicznej można przekazać do Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej za pomocą e-PUAP poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej (skargi, wnioski, zapytania do urzędu).


Aktualnie obsługiwane są następujące formularze:

- Elektroniczna skrzynka podawcza (skargi, wnioski, zapytania do urzędu)

 

- Zaświadczenie o braku dochodów (wzór wniosku)

- Zaświadczenie o dochodach (wzór wniosku)

 

- Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzający stan zaległości podatkowych (wzór wniosku)

 

- Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 

- Elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych – formularz umożliwiający przesyłanie tytułów wykonawczych do tutejszego urzędu.


Do formularzy proponujemy dołączyć lokalnie stworzone wzory wniosków dostępnych na naszej stronie internetowej.

Wypełnione załączniki należy dołączyć do odpowiedniego formularza, podpisać profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a następnie przesłać do tutejszego urzędu za pomocą e-PUAP.


Maksymalny rozmiar wiadomości przesłanej na adres elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 5 MB. Rozmiar pojedynczego załącznika nie może być większa niż 3,5 MB.

Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism muszą być zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. W sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216).


Jednocześnie informujemy, że zakres dostępnych formularzy, a tym samym spraw możliwych do załatwienia za pomocą e-PUAP będzie sukcesywnie powiększany wraz z udostępnieniem centralnego repozytorium dystrybuowanego przez Ministerstwo Finansów.

 

Preferowanymi formatami danych w jakich zapisuje się załączniki są:

 

Format danych

Zastosowanie formatu

Organizacja ustalająca format

Norma

.doc

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation


.pdf

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Adobe Systems Incorporated

ISO/IEC 32000

.rtf

sformatowany tekst

Microsoft Corporation


.xls

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation


 

Dokumenty lub załączniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

 


Właściwość miejscowa

miasto na prawach powiatu: Biała Podlaska

 

powiat bialski obejmujący:

 

  • miasta: Międzyrzec Podlaski, Terespol
  • gminy: Biała Podlaska, Drelów, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Piszczac, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka,Terespol, Tuczna, Wisznice, Zalesie