Jesteś tutaj:  Strona główna Izby Skarbowej w Lublinie  » Urzędy Skarbowe województwa lubelskiego  » US w Parczewie


Wybierz Urząd:
pl2011.eu Szybki PIT

US w Parczewie

10-11-2014 09:27:02 Uwaga! Wnioski VZM
 

W myśl art. 32 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304 - ze zm.), termin składania wniosków o zwrot części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, uzależniony jest od daty wystawienia faktury dla osoby fizycznej, w związku z czym należy go złożyć nie później niż do końca:

  • 2014r. - jeżeli faktura została wystawiona w okresie od 1 maja 2004r. do końca 2005r.

  • 2015r. - jeżeli faktura została wystawiona w latach 2006-2007

  • 2016r. - jeżeli faktura została wystawiona w latach 2008-2009

  • 2017r. - jeżeli faktura została wystawiona w latach 2010-2011

  • 2018r. - jeżeli faktura została wystawiona w latach 2012-2013.